Motioner

Igår fick jag några häften med information och motioner inför Grön Ungdoms Riksårsmöte som kommer hållas i Örebro den 15:e-17:e februari. Det var väldigt intressant läsning.


De flesta motionerna är både välskrivna, seriösa och realistiskt genomförbara. Till exempel föreslås det att Grön Ungdom ska verka för att Miljöpartiet sätter minskad köttkonsumtion som ett delmål i klimpatpolitiken. Det föreslås också att elever på högstadiet och gymnasiet ska erbjudas kurser i feministiskt självförsvar och att Miljöpartiet ska bli ett queerfeministiskt parti.
Jag tycker det är bra mål att sträva efter. Köttkonsumtionen är de facto en ganska ouppmärksammad klimatfråga trots att köttindustrin och djuruppfödningen står för ungefär 18 procent av växthusgasutsläppen enligt FN:s jordbruksorgan. Feminstiskt självförsvar låter säkert extremt i mångas öron men vad det i grunden handlar om är ju att öka tjejers självförtroende och få dem att inse att det alltid är förövarens fel när det sker en våldtäkt. Jag har heller inget emot att miljöpartiet blir ett queerfeministiskt parti. Queerfeminism handlar ju, som ni säkert vet, om att människor inte huvudsakligen ska kategoriseras efter kön utan som individer. Och det är väl en fin tanke.Men sen fanns det också några motioner som jag bara skratttade och skakade på huvudet åt när jag läste. Inte för att jag inte höll med dem i sak men för att jag vet att de inte kommer vara praktiskt genomförbara. En motion löd såhär:

Avskaffa inrikesflyget

Flyg är dåligt. Folk kan ta tåget.

Vi vill att:
GU jobbar för att MP ska förbjuda det kommersiella inrikesflyget.

GU Gävle


För det första är den ju enormt knapphändig. Om de verkligen hade velat få det att framstå som en seriös motion så kunde de ju ha skrivit lite mer en tre meningar. Dessutom måste man ju vara lite realist och inse att det bara skulle vara ett slag i luften.
Jag håller med om de två första meningarna. Visst är det onödigt att flyga inrikesflyg och visst skulle det vara bra om alla tänkte på det och tog tåget istället. Och om de istället hade skrivit typ "Vi vill att GU jobbar för att sprida information om flygets negativa inverkan på miljön" så hade jag kunnat skriva under. Men att tro att man ska kunna förbjuda inrikesflyget är ju verkligen naivt. Det skulle för det första innebära att staten gick in och bestämde vad privata företag får göra och det är i alla fall inte någon utveckling som jag vill se.En annan motion som i och för sig var intressant men som jag inte heller tror är praktiskt genomförbar handlade om köttransonering. Även den här motionen låg GU Gävle bakom. I motionen föreslogs det att det en gång i månaden ska delas ut kuponger till alla medborgare som man får använda sig av när man vill köpa kött. Om man får slut på sina kuponger innan månaden är slut får man köpa kuponger av andra. På det viset ska det alltså bli mer lönsamt att inte äta kött.
Även det här tror jag enormt svårt att genomföra. Det hjälper inte att man kommer med bra argument, de flesta människor vill ändå inte veta av några matransoneringar i fredstid. En bättre idé tycker jag är att införa någon sorts klimatskatt på kött och därmed höja priset.


Jag tycker att de här två motionerna lyfter fram de negativa sidorna av kommunismen. Det är alltid problematiskt att avgöra hur mycket en stat bör bestämma över dess invånare. Men personligen tror jag mer på information och rekomendationer än på regler och begränsningar.Sen fanns det i alla fall en motion där jag är väldigt tveksam till hur jag ställer mig. Den handlade om att myndighetsåldern för att få köpa alkohol och tobak bör sänkas från 18 till 16 år. Hon som skrivit motionen påpekade att Grön Ungdom verkar för att åldern för rösträtt ska sänkas från 18 till 16 år. Vi anser alltså att man är kapabel till att sätta sig in i politiska frågor när man är 16 år. I logikens namn borde man då även vara kapabel till att ta ansvar för sina egna handlingar.
Jag förstår precis hur hon menar men jag håller nog ändå inte riktigt med. Jag tycker hon glömmer två saker:

1) Att 16-åringar ska få rösträtt innebär ju inte att alla 16-åringar förstår alla aspekter av politiken. MEN de kanske förstår vissa aspekter som en 75-åring inte förstår. Politiska beslut påverkar alla människor och det är därför viktigt att så många som möjligt ska ha något att säga till om.

2) Jag tror att de allra flesta ungdomar kan hantera sitt drickande. Och i praktiken tror jag inte attt en sänkning av utköpsåldern skulle medföra någon dramatisk förändring eftersom de flesta 16-åringar som vill ha alkohol eller cigaretter brukar få tag på dem på något sätt ändå.
Men det finns ändå en poäng i att behålla 18 år som åldersgräns. De flesta ungdomar börjar dricka i 15-16-årsåldern och om det då skulle vara lagligt att köpa ut direkt så skulle det signalera att det inte är så farligt vilket det ju faktiskt är.
Jag är alltså skeptisk.Det finns flera andra motioner som man kan säga en del om men jag tror att jag nöjer mig med de här. Jag återkommer efter Riksårsmötet och berättar för er vilka som gick igenom.